• ساعت : ۲۳:۳۵:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ 
روزنگار علمی كرونا ویروس-كمیته اپیدمیولوژی كووید19

کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹ وزارت بهداشت، مطالب علمی مفیدی را در رابطه با همه گیری ویروس نوظهور کووید 19 آماده کرده است که مطالب این روزنگار علمی، مرتبا به‌روز رسانی می‌شوند و برای مخاطبان مختلف از جمله پرسنل محترم بهداشتی - درمانی قابل استفاده است.

این روزنگار علمی را می‌توان از لینک زیر دنبال نمود:

http://corona.behdasht.gov.ir

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    اهواز - شهر دانشگاهي - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - ساختمان کتابخانه مرکزی – طبقه اول – صندوق پستی : 158

    6.0.3.0
    V6.0.3.0