• ساعت : ۱۰:۵۵:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ 
برگزاری آزمون غیر حضوری الكترونیكی مهارت های ارتباطی برای كتابداران و اطلاع رسانان

با توجه به هماهنگی بعمل آمده با مدیریت محترم تحول اداری جهت برگزاری آزمون غیر حضوری الکترونیکی دوره آموزشی مهارت های ارتباطی برای کتابداران و اطلاع رسانان، از طریق سامانه جام فردی، خواهشمند است دستور فرمایید رییس امور اداری/ نماینده آموزش وتوانمندی سازی آن واحد نسبت به اطلاع لازم  به ذینفعان، اقدام نماید.

عنوان دوره

کد دوره

گروه هدف

مدت دوره

تاریخ آزمون

ساعت آزمون غیر حضوری

مهارت های ارتباطی برای کتابداران و اطلاع رسانان

382/4

کتابدار

8ساعت

12/10/1397

ساعت14-12

مدت آزمون 18دقیقه برای هرشرکت کننده

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    اهواز - شهر دانشگاهي - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - ساختمان کتابخانه مرکزی – طبقه اول – صندوق پستی : 158

    V5.7.9.0