• time : 20:6:34
  • Date : Wed Oct 06, 2021
  • item visited : 134
راه‌اندازی سامانه جعبه ابزار پژوهش

راه‌اندازی سامانه جعبه ابزار پژوهش

(Research Toolbox)

از آن‌جا که توسعه و تعالی پژوهش نیازمند دسترسی به دانش روز و ابزارهای تخصصی در مطالعات پزشکی است. لذا به اطلاع‌ می‌رساند راهنمای جامع ابزارهای پژوهش تحت عنوان «سامانه جعبه ابزار پژوهش (Research Toolbox جهت دسترسی پژوهشگران، اعضای هیأت علمی و دانشجویان به محتوای آموزشی و اطلاعات پایه، طراحی و راه‌اندازی شده است. سامانه فوق با ابلاغ مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت از سوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تهیه گردیده است. این مجموعه در برگیرنده 14 حیطه موضوعی در پژوهش از جمله انتخاب عنوان، انواع روش‌های جستجو و مرور متون، انواع مطالعات، جمع‌آوری داده‌های پژوهشی و نرم‌افزارهای تحلیلی است و می‌تواند راه‌گشا و تسهیل‌گر مسیر پژوهش و پژوهشگران گردد.

* لینک دسترسی به سامانه جعبه ابزار پژوهش:

https://researchtoolbox.mazums.ac.ir

 

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.0.3.0
    V6.0.3.0