عنوان : برگزاری كارگاه آموزشی آشنایی با Science Direct ویژه دانشجویان
زير عنوان : شنبه 18 اسفند، ساعت 12.30 الی 13.30 ، مدرس: خانم پرنا خلیل دزفولی
کد خبر : ۷۶۰۱۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ 
ساعت : ۸:۳۸:۳۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

اهواز - شهر دانشگاهي - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - ساختمان کتابخانه مرکزی – طبقه اول – صندوق پستی : 158

V5.1.0.0