عنوان : برگزاری كارگاه آشنایی با نرم افزار جستجوی كتابخانه دیجیتال دانشگاه ویژه دانشجویان ورودی 97
زير عنوان : چهارشنبه 15 اسفند 97، ساعت 12.15 الی 13.15 سایت دانشکده داروسازی، مدرس: مژده تاجمیری
کد خبر : ۷۶۰۱۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ 
ساعت : ۸:۳۳:۴۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

اهواز - شهر دانشگاهي - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - ساختمان کتابخانه مرکزی – طبقه اول – صندوق پستی : 158

V5.1.0.0