كتابخانه دانشكده بهداشت برگزاری دوره آموزشی - علم سنجی
عنوان : برگزاری دوره آموزشی - علم سنجی
کد خبر : ۷۷۵۰۱
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ 
ساعت : ۱۰:۵۲:۴۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 در تاریخ 98/4/24 کارگاه یک روزه  آموزش پروفایل publons  در سالن چندرسانه ای دانشکده بهداشت از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 برگزار گردید .
مدرس این دوره اقای دکتر هژیر جواهری بودند که با حضور تعدادی از اعضای هیات علمی و رابطین علم سنجی و کارشناسان مراکز تحقیقاتی تشکیل گردید .


بازگشت           چاپ چاپ         
 

اهواز - شهر دانشگاهي - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - ساختمان کتابخانه مرکزی – طبقه اول – صندوق پستی : 158

V5.1.0.0