كتابخانه دانشكده بهداشت تعطیلی دانشكده در تابستان 98
عنوان : تعطیلی دانشكده در تابستان 98
کد خبر : ۷۷۵۰۰
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ 
ساعت : ۱۰:۴۶:۱۱

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۳بازگشت           چاپ چاپ         
 

اهواز - شهر دانشگاهي - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - ساختمان کتابخانه مرکزی – طبقه اول – صندوق پستی : 158

V5.1.0.0