عنوان : برگزاری كلاس آموزشی جستجوی منابع دیجیتال
کد خبر : ۷۵۹۷۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ 
ساعت : ۱۵:۰:۴۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برگزاری کلاس آموزشی جستجوی منابع دیجیتال توسط کتابخانه دانشکده در تاریخ ۲۹ بهمن


بازگشت           چاپ چاپ         
 

اهواز - شهر دانشگاهي - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - ساختمان کتابخانه مرکزی – طبقه اول – صندوق پستی : 158

V5.1.0.0