عنوان : شانزدهمین همایش ملی رؤسای كتابخانه های مركزی دانشگاه های علوم پزشكی كشور
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ 
ساعت : ۱۱:۱۲:۲۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شانزدهمین همایش ملی رؤسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکي كشور در روزهاي ٢٦ و ٢٧ خرداد ماه در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد.
 بازگشت           چاپ چاپ         
 

اهواز - شهر دانشگاهي - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - ساختمان کتابخانه مرکزی – طبقه اول – صندوق پستی : 158

V5.1.0.0