عنوان : برگزاری آزمون غیر حضوری الكترونیكی روش های جستجوی اطلاعات در اینترنت
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ 
ساعت : ۱۱:۲۱:۴۷

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

   

       با توجه به هماهنگی بعمل آمده با مدیریت محترم تحول اداری، این معاونت درصدد برگزاری آزمون غیر حضوری الکترونیکی دوره آموزشی روش های جستجوی اطلاعات در اینترنت (طبق فایل پیوست)، از طریق سامانه جام فردی می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید رییس امور اداری/ نماینده آموزش وتوانمندی سازی آن واحد نسبت به اطلاع لازم  به ذینفعان، اقدام نماید.

عنوان دوره

کد دوره

گروه هدف

مدت دوره

تاریخ آزمون

ساعت آزمون غیر حضوری

روش های جستجوی اطلاعات در اینترنت

164/4

کتابدار

8ساعت

1/11/1397

ساعت15-13

مدت آزمون 18دقیقه برای هرشرکت کنندهبازگشت           چاپ چاپ         
 

اهواز - شهر دانشگاهي - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - ساختمان کتابخانه مرکزی – طبقه اول – صندوق پستی : 158

V5.1.0.0