عنوان : دسترسی به نسخه الكترونیك كتاب های سال 2019
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ 
ساعت : ۹:۲۰:۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در حال حاضر دسترسی به 50 عنوان کتاب رفرنس از طریق کنسرسیوم وزارت بهداشت برقرار است.
لطفا فایل پیوست را مطالعه کنید.
 


بازگشت           چاپ چاپ         
 

اهواز - شهر دانشگاهي - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - ساختمان کتابخانه مرکزی – طبقه اول – صندوق پستی : 158

V5.1.0.0