عنوان : دسترسی به ovid فراهم شد
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ 
ساعت : ۸:۵۷:۴۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دسترسی به پایگاه ovid با قابلیت های :
1- جستجوی ساده ، پیشرفته، فیلدی، چند فیلدی و استنادی
2- جستجو در بیش از 100 پایگاه داده تمام متن و کتابشناختی
3- جستجو در بیش از 1400 عنوان ژورنال داوری شده و بدون ممنوعیت
4- جستجو و دانلود بیش از 6000 عنوان کتاب الکترونیک
فراهم شد.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

اهواز - شهر دانشگاهي - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - ساختمان کتابخانه مرکزی – طبقه اول – صندوق پستی : 158

V5.1.0.0