عنوان : برنامه ریزی جهت كارگاه علم سنجی
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ 
ساعت : ۸:۱۱:۴۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


برنامه ریزی و هماهنگی صورت گرفته با مدرس مدعو (سرکار خانم دکتر امین پور) جهت برگزاری کارگاه علم سنجی از کارگاه های برنامه عملیاتی 96، در تاریخ 20 الی 21 تیرماه انجام شده است.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

اهواز - شهر دانشگاهي - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - ساختمان کتابخانه مرکزی – طبقه اول – صندوق پستی : 158

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0