عنوان : عدم امكان دسترسی به مجموعه ovid
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ 
ساعت : ۱۱:۴۳:۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بدین وسیله به استحضار می رساند دسترسی به مجموعه  Ovid SPتا اطلاع ثانوی امکان پذیر نمی باشد. بازگشت           چاپ چاپ         
 

اهواز - شهر دانشگاهي - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - ساختمان کتابخانه مرکزی – طبقه اول – صندوق پستی : 158

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0