عنوان : توزیع پمفلت آشنایی با نظام و ساختار رده بندی آمریكا (NLM)
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ 
ساعت : ۱۳:۱۹:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

توزیع پمفلت آشنایی با نظام و ساختار رده بندی آمریکا (NLM) بین دانشجویان جدیدالورد و اعضاء هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکترا در دانشکده علوم توانبخشیبازگشت           چاپ چاپ         
 

اهواز - شهر دانشگاهي - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - ساختمان کتابخانه مرکزی – طبقه اول – صندوق پستی : 158

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0