عنوان : برگزاری مسابقه كتابخوانی
کد خبر : ۷۷۳۰۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ 
ساعت : ۹:۱۸:۲۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

                                                                          مسابقه کتابخوانی

به منظوراشاعه علم و ترویج فرهنگ کتابخوانی دفتر پرستاری با همکاری واحد کتابخانه برگزار میکند :

منبع آزمون : کتاب برونر و سودارث   2018

 به نفرات برنده ی مسابقه جوایزی از طرف مدیرعامل محترم بیمارستان اهدا میگردد که به شرح زیر می باشد :

5 نفر اول مبلغ 5000000 ریال

5 نفر دوم مبلغ 3000000 ریال

5 نفر سوم 2000000 ریال

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

اهواز - شهر دانشگاهي - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - ساختمان کتابخانه مرکزی – طبقه اول – صندوق پستی : 158

V5.1.0.0